งานซ่อมบำรุง ประจำหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย จ.นนทบุรี ด่วน

หางาน หางาน งานซ่อมบำรุง ประจำหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย จ.นนทบุรี ด่วน

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) – จังหวัดนนทบุรี – บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ก่อสร้างติดตั้งเสาส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม งานก่อสร้างอาคาร งานจ้างเหมาบริการและรับบริหารจัดการแรงงาน งานประมูลอื่นๆ งานซ่อมบำรุง ประจำหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย จ.นนทบุรี ด่วน! -ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ทำความเย็น หรือ เครื่องกล หรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบสื่อสาร หรือ โยธา หรือ อื่นๆ -ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานข้างต้น -ตรวจสอบงาน/ข้อมูลตามที่ได้รับม…อบหมาย อัตรา : 20 เงินเดือน : 11,550-13,750 สวัสดิการ : ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ***เพศชายหรือเพศหญิง*** 2. อายุ 18-35 ปี 3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช-ปวส.และระดับปริญญาตรี (สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) 4. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเบื้องต้นได้ 5. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6. สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี ,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7. สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง แล…

7 June 2017 | 1:59 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments