(งานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2559

งาน งานใหม่ (งานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2559

ไทย – ษาอังกฤษ สามารถโต้ตอบและใช้ภาษาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 6 พนักงานสังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง โดยมีความรู้ความชำนาญทางเทคนิคการช่าง สามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Auto Cad และสามารถคำนวณปริมาณวัสดุและแรงงานสำหรับงานก่อสร้าง รวมทั้งมีประสบการณ์ งานด้านก่อสร้างได้เป็นอย่างดี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไป…ินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการเงิน มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 5 พนักงานสังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ได้รับคุณวุฒิปริญาตรีนิเทศศาสตร์ ปริญญาตรีวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา หรือปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ปริญญาตรีมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการใช้ภา…

19 November 2016 | 8:32 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments