งาน part time ฝ่ายบุคคล

รับสมัครงาน มองหางาน งาน part time ฝ่ายบุคคล

บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด – ดอนเมือง, กรุงเทพฯ – หลักสี่, กรุงเทพฯ – .inkmanonline.com www.inkman.co.th www.laserlandthai.com www.hyperlabprinting.com งาน part time ฝ่ายบุคคล 1.เช็คเวลาทำงานเข้า-ออกของพนักงาน 2.จัดเก็บแฟ้มประวัติข้อมูลพนักงาน 3.รับสมัครพนักงาน สรรหาพนักงาน 4.อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 1 เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป สวัสดิการ 1.เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป 2.incetive รายเดือน 3.ประกันสังคม 4.ชุดฟอร์มบริษัท 5.ค่าน้ำมัน 6.เงินเดือนปรับกลางปีและสิ้นปี 7.โบนัสประจำปี 8.สัมนาท่องเทียวประจำปี 9.ตรวจสุขภาพประจำปี 10.เงินกู้ฉุกเฉิน ฯลฯ คุณสมบัต…ิผู้สมัคร : 1. เพศหญิง 2. อายุ 18-27 ปี 3. สามารถเก็บความลับได้ 4. จบการศึกษา ปวช.ขึ้นไป 5. ช่วงเวลาปฎิบัติงาน คือ เดือนตุลาคม 58 – มกราคม 59 6. เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย มีอัธยาศัยดี 7. หากมีความประพฤติดีมีโอกาสได้รับการพิจารณาเข้าร่วมทำงานกับบริษัท 8. พร้อมที่จะเรียนรู้สิงใหม่ๆ อยู่เสมอ 9. มีความขยัน อดทน สามารถทนแรงกดดันได้ 10. มีบุคลิกสุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะ ไม่เป็นคนอารมณ์ร้อน สถานที่ปฏิบัติงาน ซอยวิภาวดีรังสิต 56 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีกา…

7 September 2015 | 7:51 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments