จนท.บุคคล&ธุรการ /สมุทรปราการ/ โทร. 02 705 3008

หางาน หางาน จนท.บุคคล&ธุรการ /สมุทรปราการ/ โทร. 02 705 3008

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน – จังหวัดสมุทรปราการ – ตลาดเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีบุคคลากรเพิ่มขึ้น อย่างมาก เพื่อรองรับ ตลาดที่กำลังเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่อง จนท.บุคคล&ธุรการ /สมุทรปราการ/ โทร. 02 705 3008 2 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 31 มี.ค. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : 10,000 – 15,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : * * งานทั่วไป * * 01.ช่วยดูแล ความเรียบร้อย อาคารสถานที่ 02.ดูแลแม่บ้าน 03.ต้อนรับผู้มาติดต่อ 04.ประสานงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง * งานบุคคล * * 01.เอกสารประกันสังคม/กองทุนเงินท…ไบรเทน กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจประเภท เคมี * ก่อตั้ง บริษัท ไบรเทน โปลีเทรดดิ้ง จำกัด ขึ้นเป็นบริษัทแรกเมื่อปี พ.ศ.2526 และ บริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย ชั้นนำ สารเคมี พิเศษ ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปี ในการจัดจำหน่ายสารเคมี ที่บริษัทฯมีการบริการแบบครบวงจร ของสินค้า เคมีเพื่อ อุตสาหกรรม ที่หลากหลายเช่น สี เคลือบ หมึก กาวและ อุตสาหกรรมอื่น ๆ กว่า 200 ผลิตภัณฑ์ * ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2529 เราได้จัดตั้ง บริษัท ยูนิคไฟน์ โปร์ดักส์ จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ในการจัดจำหน่าย สารเคมีชนิดพ…

12 April 2016 | 10:27 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments