จนท.บุคคลโครงการ / จนท.คลังสินค้า ( จ.เลย / จ.พิจิตร)

รับสมัครงาน งานว่าง จนท.บุคคลโครงการ / จนท.คลังสินค้า ( จ.เลย / จ.พิจิตร)

จังหวัดพิจิตร – ็นต้น สวัสดิการ – ชุดพนักงาน – บ้านพักพนักงาน – ประกันอุบัติเหตุ – ประกันสุขภาพ – ค่าโทรศัพท์ – เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่ – ค่าเสื่อมสภาพการใช้รถยนต์ส่วนตัว – กองทุนประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน – โบนัสประจำปี – มีกิจกรรมสัมนาเชิงท่องเที่ยวประจำปี ตำแหน่ง : จนท.บุคคลโครงการ / จนท.คลังสินค้า ( จ.เลย / จ.พิจิตร) รายละเอียดของงาน 1.รับผิดชอบงานด้านธุรการ/บุคคล ดูแลรับผิดชอบรายงานอัตรา พนง.รายวันเข้า-ออก เกี่ยวกับสิทธิ-สวัสดิการ-กฏระเบียบบริษัท 2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก…บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็น หจก.วี.สถาปัตย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 เพื่อประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไปภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็น ในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโต จึงได้ขยายรับงานก่อสร้างนอกจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ ประกอบด้วยกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร, เขื่อน, สะพานและงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ครบวงจร ซึ่งมีลูกค้าสำคัญคือ หน่วยงานราชการเช่น กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานศาลยุติธรรม, กรมชลประทานและ มหาวิทยาลัยต่างๆ เป…

9 May 2016 | 10:34 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments