จนท.วิเคราะห์สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (กาญจนบุรี)

รับสมัครงาน งานใหม่ จนท.วิเคราะห์สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี – แบบพนักงาน – ออกรถจักรยานต์เอกเบี้ยต่ำ -ฯลฯ ตำแหน่ง : จนท.วิเคราะห์สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (กาญจนบุรี) รายละเอียดของงาน 1.ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แก่ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และลูกค้าที่มาติดต่อ 2.ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่ทำการขอสินเชื่อกับทางบริษัทฯ 3.ดำเนินการตรวจสอบสถานที่อยู่อาศัยของผู้ขอสินเชื่อเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ 4.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน จ.กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อัตร…บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประเภทเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และมีแผนกลยุทธ์ในการขยายสินเชื่อไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของบริษัทฯให้มากขึ้นควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ การทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างการบริการที่ดีที่สุด สวัสดิการ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – สหกรณ์ออมทรัพย์ – ค่ารักษาพยาบาล – ค่าทำฟัน – เครื่อง…

17 January 2018 | 11:28 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments