จป.วิชาชีพ ประจำโรงงานลาดกระบัง

สมัครงาน กำลังหางาน จป.วิชาชีพ ประจำโรงงานลาดกระบัง

ลาดกระบัง, ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ – ศัย (ธ.อาคารสงเคราะห์) โครงการสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ (ธ.อาคารออมสิน) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ประกันชีวิต (ไทยประกันชีวิต) ประกันอุบัติเหตุ เงินสงเคราะห์ในงานมงคล และงานอวมงคลต่าง ๆ ทิป+อาหาร/เครื่องดื่ม (ฟรี) 2 มื้อ *(ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน) เซอร์วิสชาร์จเมื่อได้รับการบรรจุ *(ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน) ตำแหน่ง : จป.วิชาชีพ ประจำโรงงานลาดกระบัง รายละเอียดของงาน 1.ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายกำหนด 2.อบรมให้ความรู้ ทำรายงาน เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน 3.ดำ…เนินกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน Latkrabang Industrial Estate แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป เพศ ชาย,หญิง อายุ ทุกช่วงอายุ การศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : ึคุณบุษรากร พุกคุ่ย โทร : 02-326-0945-6 ต่อ 104,092-262-9126…

19 September 2017 | 10:23 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments