จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานสระแก้ว)

สมัครงาน หางานใหม่ จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานสระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว – ไร่ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกกระดาษคราฟท์ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยได้รับสิทธิบัตรจาก Voith ประเทศเยอรมัน ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ และขอรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 และระบบ TQM ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก สวัสดิการ – ค่าตำแหน่งงาน – เบี้ยขยัน – ค่าครองชีพ – ค่ากะ – ปรับเงินประจำปี – เงินรางวัลพนักงานดีเด่น – เงินช่วยเหลือฌ…าปนกิจ – หอพักสวัสดิการ – อุปกรณ์ Safety – ชุดฟอร์มประจำปี – การตรวจสุขภาพประจำปี – งานสังสรรค์ประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำแหน่ง : จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานสระแก้ว) รายละเอียดของงาน – วางแผนและตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตราย ให้แก่ฝ่ายบริหารทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุง – ดูแลและปรับปรุงกฎและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัย – ให้คำแนะนำแก่แผนกต่างๆ ในการปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัย – ร่วมสำรวจและสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุและจัดเตรียมรายงา…

22 July 2016 | 10:38 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments