จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงาน จ.เลย)

รับสมัครงาน หางานใหม่ จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงาน จ.เลย)

อำเภอวังสะพุง, จังหวัดเลย – พ – รางวัลอายุการทำงานนานปี – งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี – การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆ – เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา-ด้าน CSR ต่างๆ – ตรวจสุขภาพประจำปี – อื่นๆตามนโยบายบริษัทฯ หมายเหตุ สวัสดิการข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ตำแหน่ง : จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงาน จ.เลย) รายละเอียดของงาน – กำกับ ดูแลระบบบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง – วิเคราะห์งานและประเมินความเสี่ยง เพื่อบ่งช…กลุ่มเคเอสแอล (KSL Group) เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจน้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่องอันดับต้นๆของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจมาครบ 70 ปี (ในปี 2558) ได้แก่ ธุรกิจน้ำตาล ธุรกิจพลังงานทดแทน(เอทานอล) ธุรกิจโรงไฟฟ้า และโรงงานปุ๋ยอินทรี เป็นต้น คณะผู้บริหารกลุ่ม KSL เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจน้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่อง ประกอบกับเพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าน้ำตาลในตลาดอย่างต่อเนื่อง จึงดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชื่อ “บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)” มีชื่อย่อในตลาดหุ้นว่า “KSL” ซึ่งถ…

10 March 2016 | 11:43 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments