จป.วิชาชีพ

หางาน หางาน จป.วิชาชีพ

บริษัท ช.สหเซไกเทค จำกัด – จังหวัดปทุมธานี – ้า 11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย อัตรา : 2 เงินเดือน : ตามนโยบายบริษัท สวัสดิการ : – โบนัส (ตามผลงาน และความสามารถ) – ปรับค่าจ้าง ประจำปี หรือตามความสามารถ – ประกันสังคม – วันลาพักผ่อน / ลากิจ – วันหยุดตามประเพณี – ที่พัก ( กรณีไปไซต์งานต่างจังหวัด ) – ชุดยูนิฟอร์ม – ค่าเดินทาง / อาหาร (ตา…บริษัท ช.สหเซไกเทค จำกัด บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการในธุรกิจรับเหมางานโยธา, เครื่องกล ระบบไฟฟ้า โดยมีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพและมาตรฐานในการทำงาน เพื่อให้ผู้ที่ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงองค์กรให้เป็นผู้นำด้านธุรกิจรับเหมาด้านระบบงานวิศวกรรม จป.วิชาชีพ 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นต…

5 May 2017 | 7:09 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments