จป. วิชาชีพ

งาน งานว่าง จป. วิชาชีพ

ไทย – -รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน -ดำเนินการเกี่ยวกับงานราชการที่เกี่ยวข้องงานด้านสิ่งแวดล้อม สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 40 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. มีความรู้เรื่องกฏหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2. มีทักษะความเป็นผู้นำและสามารถดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยในโรงงานได้โดยลำพัง 3. สามารถทำงานเป็นกะ 4. หากมีปร…ะสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท ส่งใบสมัครทางอีเมล์…

16 November 2015 | 11:42 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments