จป.เทคนิค (โครงการฉะเชิงเทรา)

สมัครงาน กำลังหางาน จป.เทคนิค (โครงการฉะเชิงเทรา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา – ท/เดือน – เงินรางวัลมาทำงานสม่ำเสมอประจำปี – ค่าสมรส – ค่าบำเพ็ญกุศลศพ ฯลฯ ตำแหน่ง : จป.เทคนิค (โครงการฉะเชิงเทรา) รายละเอียดของงาน 1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.รวบรวมสถิติ จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 3.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 1 อ…้อมหลักฐานการสมัครงานและรูปถ่ายมายัง บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ติดต่อ ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด 39/1 ม.1 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 โทร : 038-577-266-9 ต่อ 503, 086-302-5887 แฟกซ์ : 038-577-400 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website :…

29 March 2016 | 10:32 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments