จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

สมัครงาน งานใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

จังหวัดกาญจนบุรี – จังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียดวุฒิการศึกษา : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๑. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ หรือ 2. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 1. มีความรู้คว…มรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน ๒. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้อ ๒ ในครั้งที่ ๒ ๓. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ข้อ ๓ 4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบ หน่วยงานอาจดำเนินการประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลยก็ได้ เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 จนถึง วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จังหวัดกาญจนบุรี…

5 May 2016 | 10:51 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments