ช่างควบคุมงาน (ประจำไซต์งาน จ.นครปฐม) / ช่างซ่อมบำรุง (ประจำไซต์งาน จ.นครปฐม)

หางาน งานใหม่ ช่างควบคุมงาน (ประจำไซต์งาน จ.นครปฐม) / ช่างซ่อมบำรุง (ประจำไซต์งาน จ.นครปฐม)

จังหวัดนครปฐม – บริษัท เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 40 ปี แล้ว ผลิตสินค้าคอนกรีตอัดแรง เช่น สะพาน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาดใหญ่ – ต้องการขยายหน่วยผลิตไปที่จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับงานถนนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี – มีความต้องบุคคลกร เพิ่มเพื่อรับรองโครงการดังกล่าวโดยทางบริษัทฯ ได้รับงานผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรง เพื่อส่งมอบสินค้าให้กับถนนมอเตอร์เวย์ฯ – เมื่อแล้วเสร็จโครงการมอเตอร์เวย์ เข้าทำงานต่อที่สำนักงานใหญ่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้สน…ควบคุมงาน (ประจำไซต์งาน จ.นครปฐม) / ช่างซ่อมบำรุง (ประจำไซต์งาน จ.นครปฐม) รายละเอียดของงาน ช่างควบคุมงาน 5 อัตรา – ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สามารถประสานงานกับเจ้าของโครงการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ควบคุมผู้รับเหมา/แรงงาน ควบคุมงานตาม site งานต่างๆพร้อมทั้งตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามคุณภาพที่บริษัทกำหนด ช่างซ่อมบำรุง 3 อัตรา – ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักร, ไฟฟ้าโรงงาน ระบบสาธารณูปโภค และเครื่องจักรที่เกี่ยวกับไฟฟ้า – รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน – ปฏิบัติงา…

13 October 2016 | 10:38 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments