ช่างคอมพิวเตอร์ ( IT Support) *ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

สมัครงาน มองหางาน ช่างคอมพิวเตอร์ ( IT Support) *ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด – จังหวัดกำแพงเพชร – บริษัท ยิบอินซอย จำกัด บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจหลักด้านระบบงานคอมพิวเตอร์แบบครบวงจรนอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย สินค้าด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, และโทรคมนาคม, วัสดุก่อสร้างและเครื่องเหล็ก, ปุ๋ยเคมีเกษตร, สี (สีอุตสาหกรรมและอาคาร) และติดตั้งซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ โดยมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 90 ปี ต้องการรับผู้มีความสามารถและประสบการณ์มาร่วมงานกับบริษัทหลายอัตรา ช่างคอมพิวเตอร์ ( IT Support) *ประจำจังหวัดกำแพงเพชร* • บริการดูแล/ติดตั้งร…ะบบคอมพิวเตอร์ พร้อมแก้ไขปัญต่างๆ แก่ลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (จังหวัดกำแพงเพชร, นครสวรรค์, สุโขทัย และ ตาก) • ตรวจติดตามและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ อัตรา : 1 เงินเดือน : N/A สวัสดิการ : 1. เงินโบนัส ( ขึ้นกับผลกำไรในแต่ละปี ) 2. ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก) 3. ประกันสุขภาพ (OPD) 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. ค่าครองชีพ 6. ตรวจสุขภาพประจำปี 7. เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง (กรณีออกต่างจังหวัด) 8. ค่าโทรศัพท์มือถือ (เฉพราะตำแหน่งงาน) 9. กองทุนประกันสังคม และกองทุนเ…

19 August 2017 | 3:15 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments