ช่างคอมพิวเตอร์ / IT Support (ประจำจังหวัดลำปาง)

งาน งานว่าง ช่างคอมพิวเตอร์ / IT Support (ประจำจังหวัดลำปาง)

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด – จังหวัดเชียงใหม่ – บริษัท ยิบอินซอย จำกัด บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจหลักด้านระบบงานคอมพิวเตอร์แบบครบวงจรนอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย สินค้าด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, และโทรคมนาคม, วัสดุก่อสร้างและเครื่องเหล็ก, ปุ๋ยเคมีเกษตร, สี และติดตั้งซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ โดยมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 80 ปี ต้องการรับผู้มีความสามารถและประสบการณ์มาร่วมงานกับบริษัทหลายอัตรา ช่างคอมพิวเตอร์ / IT Support (ประจำจังหวัดลำปาง) บริการวางระบบ ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเ…. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 3. มีความรู้ดี เกี่ยวกับ Computer Hardware, Operating System (UNIX, Server, SQL Server, Exchange Server, Mail Server, Windows NT, Windows 2000, Linux), Microsoft Office, Internet and E-mail จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หมายเหตุ : * สำนังานใหญ่ตั้งอยู่หัวลำโพง-สี่พระยา (บางรัก) สถานที่ปฏิบัติงาน รับผิดชอบงานจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง จังหวัด เชียงใหม่ วิธีการรับสมัครงาน Tel. (662…

8 October 2015 | 7:42 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments