ช่างซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก (ปฏิบัติงานประจำโรงงานในนิคมไฮเทค อยุธยา)

งาน งานใหม่ ช่างซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก (ปฏิบัติงานประจำโรงงานในนิคมไฮเทค อยุธยา)

Takahata Precision (Thailand) Co., Ltd. – ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – าแม่พิมพ์พลาสติก (ปฏิบัติงานประจำโรงงานในนิคมไฮเทค อยุธยา) รายละเอียดของงาน -ดำเนินการถอด ซ่อม และประกอบแม่พิมพ์ -ทำความสะอาดแม่พิมพ์ที่รับเข่ามาใหม่ รวมทั้งแม่พิมพ์ที่อยู่ระหว่างการใช้และหลังการใช้งาน -เก็บ-บำรุงรักษาแม่พิมพ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมสำหรับการผลิต -ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการซ่อมบำรุงและผลิตแม่พิมพ์ -เตรียมแม่พิมพ์ให้พร้อมเพื่อการนำไปผลิต -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธย…ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์อีเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ (Plastic Injection/ Molding Parts) ปัจจุบันกำลังขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมจากนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา ไปยังนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง สวัสดิการ – ชุดยูนิฟอร์ม – ค่าที่พัก – ค่าครองชีพ – รถ รับ-ส่ง – เบี้ยขยัน,ค่ากะกลางวัน-กลางคืน – อาหารกลางวัน/ ค่าอาหารล่วงเวลา – ประกันอุบัติเหตุ – เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – โบนัส – งานเลี้ยงขอบคุณพนักงานประจำปี, กีฬาสีสัมพันธ์ ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงรักษ…

6 October 2018 | 10:10 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

Comments

comments