ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (ระยอง) ด่วน

งาน งานว่าง ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (ระยอง) ด่วน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) – จังหวัดระยอง – ารผลิต 500,000 ตันต่อปี โครงการ “Green Mill Project” จะตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง เป็นโรงงานสำหรับผลิตเหล็กคุณภาพสูงพิเศษ (low, medium, and high carbon steel) ด้วยเศษเหล็กโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง โดยมีการติดตั้งโรงงานบำบัดไอเสียรุ่นใหม่ล่าสุด (State of the Art Fume Treatment Plant) ที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี สามารถรับประกันคุณภาพอากาศดีกว่ามาตรฐานการควบคุมของโลก (เพียง 1 ใน 3 ของที่กฎหมายกำหนด) โดยโครงการนี้ใช้เทคโนโลยี Electric Arc Technology (FASTARCTM) และ Vacuum Degassing Technology (VD) เป็นโ…ครงการแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (ระยอง) ด่วน! – ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องกล – ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ รถบรรทุก 10 ล้อ 18 ล้อ รถโฟล์คลิฟท์ – ซ่อมบำรุงโอเวอร์เฮดเครน – ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก อัตรา 5 เงินเดือน N/A สวัสดิการ เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา(โอที) ค่ากะการทำงาน ค่าความร้อน,ค่างานหนัก อาหารมื้อดึก พักร้อน 8-15 วันต่อปี ประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือค่าทำทันตกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินท…

21 February 2017 | 2:16 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments