ช่างซ่อมบำรุง / ช่างไฟฟ้า (โรงงานสมุทรสาคร)

งาน งานว่าง ช่างซ่อมบำรุง / ช่างไฟฟ้า (โรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – / ช่างไฟฟ้า (โรงงานสมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน 1. บำรุงรักษาอุปกรณ์ – เครื่องจักรไฟฟ้าในกระบวนการผลิตตามแผนการซ่อมบำรุง (PM) ประจำปี 2. รับใบแจ้งซ่อมและดำเนินการซ่อมตาม Job Order 3. รายงานสถานะการซ่อมฯให้กับหัวหน้างานทราบ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่น งานซ่อมบำรุง / ติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร งานต่อเติม เป็นต้น สถานที่ปฏิบัติงาน (ประจำโรงงานมหาชัย) ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 7 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. ใน…บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ การผลิตเครื่องปรุงรส ของคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “เด็กสมบูรณ์, ไอ-เชฟ และ แม็กชัพ “ โดยถือกำเนิดและก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันกว่า 68 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในเวทีต่างประเทศทั่วโลก มาเป็นลำดับ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญใ…

24 May 2017 | 10:59 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments