ช่างซ่อมบำรุง

งาน หางาน ช่างซ่อมบำรุง

Ticon Logistics Park Co.,Ltd. – อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี – ะเครื่องมือช่างฯ ทุกไตรมาส 7.ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้าและโยธา มีประสบการณ์การงานซ่อมบำรุงอาคารอย่างน้อย 3 ปี (หากมีประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้างหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดัน และทำงานตามกำหนดเวลาได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบคุณภาพงานได้ สามารถขับรถยนต์ได้ (เกียร์ธรรมดา) และมีใบขับขี่ วัน-เวลาปฏิบัติงาน: จันทร์ – เส…1.จัดหาผู้รับเหมางานซ่อมบำรุง เปรียบเทียบราคา พร้อมนำเสนอผู้บังคับบัญชาขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.ประสานงานและควบคุมงานของผู้รับเหมาฯ ให้เป็นไปตามแผนงานและคุณภาพงานที่กำหนด 3.ตรวจเช็คเอกสารผู้รับเหมาฯ ที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของการทำงานของผู้รับเหมาฯ 4.จัดให้มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา 5.จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมืองานซ่อมบำรุงให้มีใช้งานอย่างเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 6.สรุปการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์แล…

17 November 2016 | 5:22 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments