ช่างปฏิบัติการ

งาน หางาน ช่างปฏิบัติการ

บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด(มหาชน) – จังหวัดปทุมธานี – บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด(มหาชน) บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเอกชนดำเนินกิจการในด้านการอัดก๊าซธรรมชาติ(NGV)ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นมาหลังจากที่ได้รับสัมปทานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (Private Mother Station) โดยเกิดจากการร่วมทุนของ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด บริษัท ไอ เอ็ม ไอ อินดัสตรีส์ และบริษัท ไทย อัลเทอเนทีฟ เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทม…ันละประมาณ 350 ตัน ปัจจุบันบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้ทำการจัดตั้งสถานีก๊าซธรรมชาติหลักโครงการ 2 ณ ตำบล ท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 20 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรองรับการขยายตัวของปริมาณการใช้ NGV ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างสถานี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 และเริ่มปฏิบัติการจ่ายก๊าซธรรมชาติตามสัญญาให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 โดยสามารถอัดก๊าซธรรมชาติให้กับรถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำ…

26 July 2017 | 7:12 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments