ช่างสำรวจ (ประจำ Site งานหนองแค จ.สระบุรี)

งาน งานใหม่ ช่างสำรวจ (ประจำ Site งานหนองแค จ.สระบุรี)

จังหวัดสระบุรี – ารสำรวจ ขนาด ระดับแนวดิ่ง และแนวราบของอาคารให้ถูกต้องตามแบบและให้ทันตามแผนงานที่วางไว้ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย – มี OT. 1 อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ 11 ก.ย. 60 12 . ไม่จำกัด 8 ก.ย. 60 13 . -ดูแลงานด้านถอดแบบและคำนวณงานก่อสร้างเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินราคาโครงการก่อสร้างเบื้องต้น -สำรวจปริมาณงาน และตรวจสอบจากแบบที่ได้รับ เพื่อสนับสนุนงานเสนอราคาและปฏิบัติงานอื่นๆ 1 อัตรา 8 ก.ย. 60 14 . 1.เข้าสำรวจความเสียหายตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเก็บข้อมูลมาประเมินความเสียหาย 2.ติดต่อประ…กอบการตัดสินใจการพัฒนาพื้นที่ของ… 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 8 ก.ย. 60 17 . 1. จัดหา, วิเคราะห์ และนำเสนอที่ดินที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการลงทุนพัฒนาโครงการ 2. ศึกษา-สำรวจ และวิเคราะห์ คู่แข่งโดยรอบที่ดินที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการ และบริเวณโดยรอบที่ดิน 3. จัดทำฐานข้อมูลคู่แข่ง… 1 อัตรา เงินเดือน ตามประสบการณ์ 7 ก.ย. 60 18 . – รับแจ้งอุบัติเหตุจากผู้เอาประกัน – ออกสำรวจความเสียหาย และสรุปรายงานความเสียหาย – ประเมินความเสียหายและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ – ตรวจสอบและเสนอจ่ายค่าสินไ…

11 September 2017 | 10:24 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments