ช่างเครื่องกล Mechanic

งาน งานว่าง ช่างเครื่องกล Mechanic

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด – จังหวัดสงขลา – บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ดจำกัด/บริษัทกรีเอ็นเนอร์จี จำกัด/บริษัทอีโคเจนเนอเรชั่น จำกัด/บริษัทเอเซียนโอ๊ค จำกัด เป็นบริษัทในเครือ Evergreen Group ประเทศมาเลเซีย ดำเนินธุรกิจผลิตไม้บอร์ด MDF และ โรงผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งดังนี้ ช่างเครื่องกล Mechanic 1.ซ่อมบำรุงเครื่องกล 2.ตรวจ ปรับปรุง แก้ไขระบบเครื่องกล 3.งานสร้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 4.อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้งานในแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล อัตรา 1 เงินเ…ดือน ตามโครงสร้าง สวัสดิการ -ค่าอาหารกลางวัน -เครื่องแบบพนักงาน -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (PA) -เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต -กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย/คลอดบุตร -อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล -ตรวจสุขภาพประจำปี -ค่ากะ (กรณีพนักงานเข้ากะ) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม (ช่างกล, ช่างยนต์,ช่างเชื่อม) 3. มีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. สามารถเริ่มงานได้ทันที หมายเหตุ : * เอ…

6 December 2015 | 2:57 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments