ช่างเทคนิคประจำอาคาร

งาน หางาน ช่างเทคนิคประจำอาคาร

กรุงเทพฯ – บริษัท พร้อม โปรเฟสชั่นนอล เซอร์วิส จำกัด บริษัท พร้อม โปรเฟสชั่นนอล เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการ บริหารอาคารชุด ทั้งอาคารชุดสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย และบริการแม่บ้านทำความสะอาดประจำอาคาร เพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ท่าน ได้ลงทุนไป ทางบริษัทฯ ตระหนักดีว่าในปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ได้เจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว และมีภาวะการแข่งขันสูง ทั้งอาคารชุดสำนักงาน และ อาคารชุดพักอาศัย ดังนั้นเฉพาะ อาคารชุดที่มีการบริหารที่ด…ีการบำรุงรักษาที่ดีได้มาตรฐานเท่านั้น จึงจะสามารถดึงดูดนักลงทุน และผู้ที่ต้องการ การอยู่อาศัย อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัท ที่จะประสบความสำเร็จ ในธุรกิจด้านนี้ได้จึงต้องพร้อมทั้งประสบการณ์ในการดำเนินงานฐาน การเงินที่มั่นคง การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนบุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน ซึ่งคุณสมบัติข้างต้น เป็นสิ่งที่ดี ทางบริษัทฯ ของเราใส่ใจดูแลและมองเห็นถึงความสำคัญมาตลอด เพื่อความมั่นใจในการบริการที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้กับลูกค้าของเรา รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : ช่าง…

16 April 2017 | 7:29 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments