ช่างเทคนิคประจำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ( สมุทรสาคร , อยุธยา , สระแก้ว )

สมัครงาน งานใหม่ ช่างเทคนิคประจำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ( สมุทรสาคร , อยุธยา , สระแก้ว )

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) – จังหวัดสมุทรสาคร – ิงหาคม 2552 เพื่อระดมทุนมาใช้ในกิจการดำเนินงานของธุรกิจกันกุลให้เติบใหญ่ต่อไปโดยบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนถึง 659,999,984 บาท ช่างเทคนิคประจำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ( สมุทรสาคร , อยุธยา , สระแก้ว ) – ปฎิบัติการและบำรุงรักษาบางส่วนที่ได้รับมอบหมายในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ ที่บริษัทฯได้รับมอบหมายให้ดูแลตลอดจนจัดทำรายงานประจำวันในการดำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ควบคุมดูแลคนงานที่เข้าทำงานในโรงไฟฟ้าทุกเดือนภายใต้ความปลอดภัย รวมถึงสร้างสัมพันธ์ท…กัด เพื่อผลิตและประกอบอุปกรณ์ต่างๆสำหรับระบบไฟฟ้า และบริษัท จี. เค. พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด เพื่อผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ด้วยธุรกิจเครือข่ายที่เติบโต ครอบคลุม และส่งเสริมให้แต่ละส่วนดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว กลุ่มบริษัทกันกุล จึงเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ขยายธุรกิจโดยมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งประเทศพม่า สิงคโปร์ ประเทศลาว เวียดนาม และมาเลเซีย ในปี 2552 บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่งได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท กันกุล พา…

10 March 2017 | 2:17 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments