ช่างเทคนิคอุปกรณ์และโยธา

งาน งานใหม่ ช่างเทคนิคอุปกรณ์และโยธา

บางจากปิโตรเลียม – ไทย – เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิการศึกษา : ปวส.ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ไม่ตาบอดสี มีประสบการณ์ ด้านอุปกรณ์และโยธาในโรงกลั่นหรืออุตสาหกรรมไกล้เคียง 0 – 2 ป หน้าที่งานโดยย่อ ควบคุมดูแลงานติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ให้มีคุรภาพตามมาตรฐาน และความปลอดภัย สถานที่ปฏิบัติงาน โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64 หรือ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคลและบริษัทในเครือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น…10 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือส่งประวัติย่อ พร้อมรูปถ่ายมาที่ เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี) สำเนาผลสอบ TOEIC (ถ้ามี) ขั้นตอนการพิจารณาผู้สมัคร บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเพื่อเข้ารับการทดสอบข้อเขียนกับทางบริษัทฯ ผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนบริษัทฯ จะทำการติดต่อเพื่อเข้ารับก…

21 October 2016 | 7:12 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments