ช่างเทคนิคโยธาสถาปัตย์ ประจโครงการ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี

งาน งานใหม่ ช่างเทคนิคโยธาสถาปัตย์ ประจโครงการ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี – ิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้งานโครงการทางด้านออกแบบ เป็นต้น บริษัทฯ ประกอบด้วยทีมงาน บุคลากร ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการบริหารงานก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้างและออกแบบด้านวิศวกรรมทุกสาขา ตลอดจนมีประสบการณ์ในการออกแบบและบริหารโครงการจำนวนมากมาย มากกว่า 50โครงการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา -ควบคุมงาน เร่งรัดงาน ติดตามงาน -ควบคุมคุณภาพ เวลา งบประมาณ สมัครงาน เก็บงาน ช่างเทคนิคโยธาสถาปัตย์ ประจโครงการ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบ…ุรี รายละเอียดงาน 3 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี (ทุกอำเภอ),ระยอง (ทุกอำเภอ),ปราจีนบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 15,000 – 25,000 วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงาน เร่งรัดงาน ติดตามงาน -ควบคุมคุณภาพ เวลา งบประมาณ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 – 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5 ปีขึ้นไป อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สว…

5 October 2018 | 10:50 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments