ช่างเทคนิค (จังหวัดกรุงเทพฯ, ชลบุรี, สระบุรี)

รับสมัครงาน งานใหม่ ช่างเทคนิค (จังหวัดกรุงเทพฯ, ชลบุรี, สระบุรี)

ไทย – ัสดิการ – เงินเดือน – ประกันชีวิต – ประกันสุขภาพ/OPD เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสังคม – สิทธิการลาพักร้อน ลากิจ ปีละ 16 วัน – ลาแต่งงาน ลาเหตุภิบัตภัย ลาฌาปนกิจศพ ลาใช้สิทธิ์ดูแลบุตร และลาสมรส ได้ ปีละ 8 วัน – ของขวัญ และงานเลี้ยงในวันเกิด ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (จังหวัดกรุงเทพฯ, ชลบุรี, สระบุรี) รายละเอียดของงาน – ติดตั้ง ซ่อม เปลี่ยนอุปกรณ์ และอะไหล่ของเครื่อง Mulit Funtion Printer (เครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ,Printer, Scanner, Fax) – สามารถไปตามพื้นที่ที่ลูกค…้าสังกัดอยู่ได้ – ส่งรายงาน และ ติดต่อประสานงานกับสำนักงานตามกำหนดระยะของงาน – รายงานปัญหา เมื่อแก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว – จำเป็นต้องมียานพาหนะส่วนตัวเอง เช่น จักรยานยนต์ รถยนต์ โดยจะมีค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเพิ่ม เบิกตามระยะทางจริง สถานที่ปฏิบัติงาน รับเพิ่มในส่วนพื้นที่ต่างจังหวัด เช่น นครราชสีมา สระบุรี ฉะเชิงเทรา หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 5 15,000 – 20,000 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 21-35 ปี วุฒิ ปวช. – ปวส. ในสาขาช่างอิเล็กทรอนิคส์ ไฟฟ้า มีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ สา…

14 February 2017 | 11:59 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments