ช่างเทคนิค ด่วน ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ระยอง

รับสมัครงาน กำลังหางาน ช่างเทคนิค ด่วน ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ระยอง

จังหวัดระยอง – อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – – ปฏิบัตงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งอาคารสถานที่ – ปฏิบัติการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามแผนบำรุงรักษาประจำวัน ,เดือน,ปี – ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เป็นระเบียบและจัดหมวดหมู่ สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโรงพยาบาล กรุงเทพพัทยา รพ.กรุงเทพระยอง รพ.ศรีะยอง คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 20 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุง มีทักษะและเป้าหมายชัดเจนในการทำงาน วิธีการสมัคร – สมัครได้ด้วยตนเอง – ส่งจดหมาย www.JobPattaya.NeT ติดต่อ. ติดต่อ. คุณ รัตนา โทร 081-3527902 หากมีประสบการณ์ด้าน…ั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร (Candidate Requirements) ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครงาน ( Contact ) อายุ Age Range : 20 – 40 year(ปี) ปร…

6 April 2017 | 1:00 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments