ช่างเทคนิค (สงขลา)

งาน งานใหม่ ช่างเทคนิค (สงขลา)

จังหวัดสงขลา – ลักษณะงาน จำนวน : 1 อัตรา สังกัดฝ่าย : หอดูดาวภูมิภาค อัตราเงินเดือนขั้นต้น : 11,000 – 24,200 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา 1.หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.1) ปฏิบัติงาน ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารและส่วนประกอบของอาคาร รวมทั้งสถานที่บริเวณรอบตัวอาคาร 1.2) ดำเนินการวางแผนและซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน 1.3) รับผิดชอบดูแลและแก้ไขความผิดปกติเบื้องต้นของระบบการใช้งานเกี่ยวกับอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป…ิการหน่วยงานอื่นๆ 1.10) แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทฺธิภาพ 1.11) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.1) เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี 2.2) วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปวส. ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.3) มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี 2.4) สามารถทำงานประจำสำนักงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯภูมิภาค สงขลาได้ 2.5) มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ 2.6) มีการประสานงานที่ด…

14 July 2016 | 5:40 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments