ช่างเทคนิค QS (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)

หางาน กำลังหางาน ช่างเทคนิค QS (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)

อนุสาวรีย์ – คลองเตย – “บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) “ ในปี 2535 ดำเนินธุรกิจก่อสร้างมากว่า 85 ปี และเพื่อรองรับการขยายงานก่อสร้างภายในประเทศไทยในปี 2559 และอนาคต จึงมีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้าเข้าร่วมงานกับบริษัทฯในตำแหน่งดังนี้ สวัสดิการ 1. เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 100-250 บาท/วัน 2. เบี้ยเลี้ยงประจำหน่วยงาน 100-250 บาท/วัน 3. ที่พัก/ค่าเช่าบ้าน พนักงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 6. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 12…,000.-/ปี 7. ค่ารักษาพยาบาลกรณีทันตกรรม ปีละไม่เกิน1,000.- 8. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน 9. ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 10. ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 24 เท่าของรายได้ 11. เงินเกษียณอายุ/บำเหน็จ ฯลฯ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค QS (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง) รายละเอียดของงาน – ถอดปริมาณงาน จัดทำฟอร์ม payment, Progress Payment – รวบรวมความก้าวหน้าของงาน จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน – เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงานที่ทำจริงกับงบประมาณ – งานอื่นๆที่ได้รับม…

16 November 2016 | 11:57 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments