ช่างเทคนิค Siteอุทธยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี

หางาน งานว่าง ช่างเทคนิค Siteอุทธยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี

บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด – จังหวัดปทุมธานี – บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์ ดำเนินธุรกิจทางด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 40 ปี โครงการหมู่บ้าน พื้นที่เช่า และ บริหารศูนย์การค้าในนาม แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ ต้องการรับบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจทำงาน สามารถทำงานภายในความกดดันได้ เพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ ช่างเทคนิค Siteอุทธยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี – ดำเนินการเปิด – ปิด งานระบบต่าง ๆ ของอาคาร ตามเวลาที่กำหนด – PM งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ตามที่กำ…ลประกอบการ – สิทธิลาต่างๆ และสิทธิพิเศษอื่น ฯลฯ (พิจารณาตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษาปวช.-ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง และ ช่างอุสาหกรรม 4. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 5. มีความรู้เรื่องงานระบบปรับอากาศเป็นพิเศษ 6. มีความรู้เรื่องงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและสามารถซ่อมแซมได้กรณีเครื่องจักรชำรุด สถานที่ปฏิบัติงาน Siteอุทธยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี วิธีการรับสมัครงาน คุณระพีพรรณ,คุณพรพักตร์,คุณณรงค์ชัย,คุณคณิศร…

12 February 2016 | 7:53 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments