ช่างโยธา/วิศวกรโยธา

งาน มองหางาน ช่างโยธา/วิศวกรโยธา

อำเภอทุ่งเสลี่ยม, จังหวัดสุโขทัย – น ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย อัตรา เงินเดือน 1 ตำแหน่ง 12,000 บาทขึ้นไป (ฝึกงาน1-3เดือนปรับเงินเดือนตามความสามารถ) คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิ ปวส.ก่อสร้างขึ้นไป มีใบขับขี่รถยนต์ ใช้กล้องระดับเป็น มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี วิธีการสมัคร สามารถส่งเอกสารสมัครงานได้ 4 ช่องทาง 1.ทางโทรสาร 2.ทางไปรษณีย์ 3.สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน 4.สมัครผ่าน www.JobThai.com (Click Apply Now) หลักฐานการสมัครงาน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3.สำเนาใบประกอบวิชา…ชีพ(ถ้ามี) 4.ใบทรานสคริป 5.สำเนาใบขับขี่(ถ้ามี) 6.สำเนาใบรับรองผลงานจากหน่วยงานเดิม(ถ้ามี) ปล.หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครโทรแจ้งการดำเนินการทางโทรศัพท์ 081-2801050(คุณสันติ) เนื่องจากอาจมีการตกหล่นของใบสมัครงานจากเหตุขัดข้องต่างๆ ติดต่อ คุณสันติ เสาร์เรือน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาเงินก่อสร้าง 477 ม.2 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150 โทร : 055-629-414, 081-280-1050 แฟกซ์ : 055-629-414 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]…

12 April 2016 | 10:56 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments