%$$%$%$%ดว่นมีจาํนวนจาํกัด////รับพนักงานประจาํอ.. 15,000 บาท

สมัครงาน หางานใหม่ %$$%$%$%ดว่นมีจาํนวนจาํกัด////รับพนักงานประจาํอ.. 15,000 บาท

กรุงเทพฯ – !%$$%$%$%ดว่นมีจาํนวนจาํกัด////รับพนักงานประจาํออฟฟิศจาํนวนหลายอัตรา%%%%ไ มจ่าํกัดเพศ//ไมจ่าํเป็ นตอ้งมีประสบการณ์วุฒิม.3ม.6ข้ึนไป ดว่น มีจาํนวนจาํกัด ทาํงานในตาํแหน่ง:ตอ้นรับ โอเปอเรเคอร์และประชาสัมพันธ์ รายได:้13000~15000/เดือน สถานท่ี:อิมพรีเรียลลาดพร้าวชัน้5 ติดตอ่ท่ี:0866552605 คุณตังค์ทอน ราคา 15,000 บาท ที่อยู่ประกาศ : กรุงเทพ ชื่อผู้ประกาศ : ตังค์ทอน เบอร์โทรศัพท์ : 0866552605 อีเมลแอดเดรส : กรุณากรอกข้อมูลของท่าน เพื่อติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของ…ประกาศโดยตรง ชื่อผู้ติดต่อ อีเมลผู้ติดต่อ ข้อความ กรอกรหัส Captcha ชื่อผู้แจ้ง อีเมลผู้แจ้ง กรุณาใส่ข้อความ เพื่อแจ้งประกาศไม่เหมาะสม กรอกรหัส Captcha เครื่องมือนี้ไม่สามารถแจ้งเพื่อแก้ไขประกาศได้ ประกาศอื่นๆ ในหมวด ข้อแนะนำ การเลือก ซื้อ สินค้า หรือ บริการ ใน Velamall.com การเลือก ซื้อ สินค้า หรือ บริการใน Velamall นั้น เพื่อนสมาชิก ควร ตรวจสอบข้อมูล ผู้ขาย อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจาก หน้าเว็บ หรือ การโทรศัพท์ สอบ ถาม ตาม เบอร์โทร ที่ได้ลงประกาศไว้ ทั้งนี้ เนื่องจาก Velamall เป็นเ…

30 April 2016 | 7:53 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments