ด่วนผู้จัดการฝ่ายบุคคล//ทำงานตัวเมืองขอนแก่น//สื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้//โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์พืช//ทำงานจันทร์-ศุกร์//สนใจติดต่อคุณเจนจิรา 092

สมัครงาน หางานใหม่ ด่วนผู้จัดการฝ่ายบุคคล//ทำงานตัวเมืองขอนแก่น//สื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้//โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์พืช//ทำงานจันทร์-ศุกร์//สนใจติดต่อคุณเจนจิรา 092

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น – ทพมหานคร 10110 Tel : 02-2608454, FAX : 02-2608360-1 Website : ด่วน!ผู้จัดการฝ่ายบุคคล//ทำงานตัวเมืองขอนแก่น//สื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้//โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์พืช//ทำงานจันทร์-ศุกร์//สนใจติดต่อคุณเจนจิรา 092-2638578 บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ รวมถึงเป็นสถานีวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Sakata Seed Corporation ซึ่งเริ่มก่อตั้ง เมื่อปี ค.ศ. 1913 หรือเมื่อ 100 ปี ที่แล้ว ที่เมืองโยโกฮามา เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและดอกไม้ บริษัทมีความมั่นคงสูง… ต้องการผู้ร่วมงานที่ความมุ่งมั่น ขยัน และรักความก้าวหน้า ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เพศชาย/หญิง อายุ30-45ปี สวัสดิการ รถรับส่ง(รถตู้) ค่าตำแหน่ง ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : Manager – HRM /HRD การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลการสร้างงบประมาณบุคคลากร การจัดกิจกรรมการรับสมัคร การคำนวณและการประมวลผลของเงินเดือนและประกันสังคม ประมวลผลภาษีหัก ณ ที่จ่าย การฝึกอบรมเทรนนิ่งให้พนักงาน การจัดการกรมแรงงานทั่วไป (แป…

12 November 2016 | 11:20 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments