ด่วนมาก..รับผู้จัดการบริหารอาคาร คอนโด จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี)

รับสมัครงาน กำลังหางาน ด่วนมาก..รับผู้จัดการบริหารอาคาร คอนโด จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี – ือง จ.ราชบุรี) รายละเอียดตำแหน่งงาน ชื่องาน : ด่วนมาก..รับผู้จัดการบริหารอาคาร คอนโด จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี) สาขาอาชีพ : ตำแหน่ง : ลักษณะงาน : คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีความรู้ทางด้านวิศวกรรม , นิติฯ คอนโด/หมู่บ้าน ,บัญชีและการเงิน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) – มีภาวะผู้นำ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี – มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและสามารถ ทำงานเร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี – มีความรู้ คว…ามสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี – มีมนุษยสัมพันธ์และรักงานบริการ รายละเอียดงาน : บริหารจัดการอาคาร คอนโด/ที่พักอาศัย ควบคุม ดูแลงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ท่านใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ส่งประวัติ พร้อมเงินเดือนที่ต้องการ วันที่สามารถปฏิบัติงานได้ ไปที่ E-mail : narakorns@yahoo.co.th โทร 086 313 6202 www.qpm-co.com ภูมิภาค : พื้นที่ : เขต : สถานที่ : ประสบการณ์ : จำนวน : 1 คน เงินเดือน : สวัสดิกา…

27 February 2016 | 11:31 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments