ด่วนมาก..รับ Building/Assistance/Operation Manager จำนวน 5 อัตรา (ปฏิบัติงานบริหารในพื้นที่ พัทยา ชลบุรี หัวหิน ภูเก็ตฯ)

งาน กำลังหางาน ด่วนมาก..รับ Building/Assistance/Operation Manager จำนวน 5 อัตรา (ปฏิบัติงานบริหารในพื้นที่ พัทยา ชลบุรี หัวหิน ภูเก็ตฯ)

ไทย – ด่วนมาก..รับ Building/Assistance/Operation Manager จำนวน 5 อัตรา (ปฏิบัติงานบริหารในพื้นที่ พัทยา ชลบุรี หัวหิน ภูเก็ตฯ) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีความรู้ทางด้านวิศวกรรม , นิติฯ คอนโด/หมู่บ้าน , บัญชีและการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) คุณสมบัติ – อายุ 30 ปี ขึ้นไปและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารงานนิติบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี – มีภาวะผู้นำ รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริปฏิภาณในการแก้ปัญห…าเฉพาะหน้าได้ดี รายละเอียดของงาน บริหารทรัพย์สิน/ บริหารจัดการอาคารที่พักอาศัย ควบคุม ดูแลงาน ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ปฏิบัติงานบริหารในพื้นที่ พัทยา บางแสน ศรีราชา ชลบุรี ภูเก็ต หัวหิน และเดินทางตรวจงานที่เขาใหญ่ อยุธยา พิษณุโลก ตามที่ได้รับมอบหมาย) อัตราเงินเดือน 25,000บาท ขึ้นไป แล้วแต่ประสบการณ์ (และมีค่าพาหนะ น้ำมัน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าตรวจงาน ค่าโทรศัพท์ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและหน้าที่) ท่านใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ส่งประวัติ พร้อมเงินเดือนที่ต้อง…

1 November 2016 | 8:09 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments