ด่วนมาก เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า( Branch Customer Care Officer : BCO ) เป็นพนักงานประจำในสังกัดธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในโซนพื้นที่ ภาคกลางสมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,นครปฐม,สุพรรณบุรี,อ่างทอง

งาน งานใหม่ ด่วนมาก เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า( Branch Customer Care Officer : BCO ) เป็นพนักงานประจำในสังกัดธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในโซนพื้นที่ ภาคกลางสมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,นครปฐม,สุพรรณบุรี,อ่างทอง

ภาคกลาง – บริษัทในกลุ่มสนับสนุนงานของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการด้านการสรรหาและการจัดการด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทในเครือ สวัสดิการ – ค่าล่วงเวลา – โบนัสประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำแหน่ง : ด่วนมาก! เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า( Branch Customer Care Officer : BCO ) เป็นพนักงานประจำในสังกัดธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในโซนพื้นที่ ภาคกลางสมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,นครปฐม,สุพรรณบุรี,อ่างทอง รายละเอียดของงาน บริการธุรก…ร :- · เงินกู้ : ที่อยู่อาศัย , ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย , รถยนต์ , การศึกษาต่อ , บรรเทาทุกข์ , คอมพิวเตอร์ · เงินช่วยเหลือ : คลอดบุตร , การศึกษาบุตร , ประสบอัคคีภัย , ลาออก(ตามหลักเกณฑ์) · เงินประโยชน์ทดแทน : เสียชีวิต , ฌาปนกิจสงเคราะห์ · เงินชดเชย : เกษียณอายุ(55 ปีขึ้นไป) สถานที่ปฏิบัติงาน ภาคกลางสมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,นครปฐม,สุพรรณบรี,อ่างทอง หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 80 อัตรา N/A คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 29 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี GPA. 2.50 ขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหา…

21 October 2015 | 10:46 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments