ด่วน***โรงพยาบาลผิวหนังอโศกรับสมัครแพทย์ผิวหนังประจำสาขาอุดรธานี

สมัครงาน ค้นหางาน ด่วน***โรงพยาบาลผิวหนังอโศกรับสมัครแพทย์ผิวหนังประจำสาขาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี – โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านผิวหนังแห่งแรกของประเทศไทย ขณะนี้กำลังขยายสาขาเป็นแห่งที่ 3ต้องการแพทย์ผิวหนังประจำสาขาอุดรธานี 2 ตำแหน่ง เพื่อร่วมเติบโตไปด้วยกัน คุณสมบัติ: -แพทย์ Full Time -มีใบประกอบวิชาเวชกรรม -ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาเวชกรรม สาขาตจวิทยา (Board Certified Dermatologist) -มีบุคคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี -มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรักความก้าวหน้า หากท่านสนใจสมัคร โปรดติดต่อ 0-2246-5111 ต่อ 612 Email: hr@skinhospital.co.th หร…

21 June 2018 | 10:43 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments