ด่วนๆๆWalk Interview 15/2/2017เจ้าหน้าที่กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์จังหวัดตราด (ดูแลระยอง จันทบุรี ตราด )ด่วน สัมภาษณ์ทราบผล

สมัครงาน ค้นหางาน ด่วนๆๆWalk Interview 15/2/2017เจ้าหน้าที่กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์จังหวัดตราด (ดูแลระยอง จันทบุรี ตราด )ด่วน สัมภาษณ์ทราบผล

ภาคตะวันออก – บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการสื่อสารครบวงจร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel.: 02-6431111 ด่วนๆๆWalk Interview 15/2/2017เจ้าหน้าที่กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์จังหวัดตราด (ดูแลระยอง จันทบุรี ตราด )ด่วน! สัมภาษณ์ทราบผล เจ้าหน้าที่กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ภาคตะวันออก รับเจ้าหน้าที่กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ภาคตะวันออก จำนวน 1 อัตรา พื้นที่ทำงาน ภาคตะวันออก ที่ทำการ – จ.ตราด… โดยปฏิบัติงานครอบคลุม ตราด จันทบุรี ระยอง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Job Summary บริหารจัดการทีมงานเพื่อใช้ประสิทธิภาพของทีมงานได้อย่างเต็มที่และเหมาะสมโดยมุ่งเน้นไปยังมิติของการพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม ทรัพยากรและชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงบูรณาการงานชุมชนภายใต้ความร่วมมือระหว่างชุมชนองค์กรภาคประชาสังคม บริษัทฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาเพื่อคิดริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อความยั่งยืนของชุมชนอย่างแท้จริง รวมถึงปฏิบัต…

12 February 2017 | 11:10 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments