ด่วน ครูผู้ช่วยสอน+สอนศิลปะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

งาน ค้นหางาน ด่วน ครูผู้ช่วยสอน+สอนศิลปะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

บ้านครูแจง – ตำบลน้ำผุด, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง – ตำแหน่งงาน ด่วน ครูผู้ช่วยสอน+สอนศิลปะได้พิจารณาเป็นพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ชื่อกิจการ บ้านครูแจง ที่อยู่กิจการ 27/18 ถ.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 จังหวัด ตรัง รายได้ ตามตกลง วุฒิการศึกษา ปวช. เพศ หญิง รายละเอียด สมัครงานได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10:00-15:00 น. เอกสารในการสมัครงาน 1 ฉบับ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป 4.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 5.เอกสารอื่นๆ แนะนำตัวเอง/ความสามารถพิเศษ/อื่นๆ คุณสมบัติ 1.แต่งกายเหมาะสม 2.มีคว…ามรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 3.สามารถสื่อสารและมีความเข้าใจในการดูแลเด็กเล็ก 4.เตรียมเอกสารหรือสื่อการสอนพร้อมนำเสนอในวันที่มาสมัครงาน 5.สัมภาษณ์ ทดลองสอน ประกาศผล ในวันเดียวกัน โทรศัพท์ 0998577526 โทรสาร…

27 December 2016 | 11:24 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments