ด่วน ต้องการผู้จัดการศูนย์ฟอกไตกลุ่ม ASIAN Economic Community (AEC) พ

หางาน กำลังหางาน ด่วน ต้องการผู้จัดการศูนย์ฟอกไตกลุ่ม ASIAN Economic Community (AEC) พ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ด่วน ต้องการผู้จัดการศูนย์ฟอกไตกลุ่ม ASIAN Economic Community (AEC) พร้อม”บำเหน็จพิเศษ” o กลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ เป็นโรงพยาบาลมีชื่อเสียงด้านการรักษามากว่า 30 ปี สำหรับประชาชนจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียงคือ ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ มุกดาหาร และอุบลราชธานี มี 2 โรงพยาบาลในจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร มีแผนพัฒนาเป็น ”บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์” โดยจะ ขยายกิจการและยกระดับคุณภาพ ขยายบริการไปทั่วประเทศ และ AEC จัดบริการการแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์ไตเทียม สร…้างอาคารห้องผ่าตัดและห้องคลอดมาตรฐานนานาชาติ (JCI) 4 ห้อง ศูนย์ผ่าตัดทั่วไป ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ศูนย์ผ่าตัดและสลายนิ่ว ศูนย์ผ่าตัดต้อกระจก ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ฉุกเฉิน ฯลฯ o ต้องการผู้จัดการศูนย์ฟอกไต ของกลุ่มนายแพทย์หาญ สำหรับASIAN Economic Community (AEC) เป็นการด่วน ดังนี้: o หน้าที่ ศึกษา สำรวจและเสนอแผนจัดตั้งศูนย์ฟอกไตใหม่หลายแห่งของกลุ่มฯ ดำเนินการออกแบบและก่อสร้าง ขออนุญาตเปิดดำเนินการ จัดหาผู้ใช้บริการเบื้องต้น จัดหาแพทย์ พนักงาน อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ คู่มือ ระบบการทำงานและฝึกอ…

26 July 2016 | 4:30 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments