ด่วน ต้องการศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พร้อม”บำเหน็จพิเศษ”

งาน ค้นหางาน ด่วน ต้องการศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พร้อม”บำเหน็จพิเศษ”

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – o ด่วน ต้องการศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พร้อม”บำเหน็จพิเศษ” o กลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ เป็นโรงพยาบาลมีชื่อเสียงด้านการรักษาและผ่าตัดมากว่า 30 ปี สำหรับประชาชนจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียงคือ ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ มุกดาหาร และอุบลราชธานี ปัจจุบันมี 2 โรงพยาบาลรวม 100 เตียง ในจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ยโสธร โรงพยาบาลรวมแพทย์ ยโสธร มีแผนพัฒนาเป็น ”บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์” ปี 2562โดยจะ ขยายกิจการในหลายจังหวัดทั่วไทยและต่างประเทศ (กัมพูชา ลาว) ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภ…างสะดวกจากกรุงเทพ สนามบินอุบลราชธานี -ยโสธรใช้เวลา 1 ชั่วโมงโดยถนน 4 เลน o โปรดส่ง “CV” ระบุรายละเอียด:  ชื่อ นามสกุล, ข้อมูลการติดต่อ (Mobile, Email, Line ID), รูปถ่าย, อายุ, สถาบันและปีที่จบ, สถาบันและปีที่ฝึกอบรมเฉพาะทาง, วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร, ความถนัดชำนาญพิเศษ, ที่ทำงานอดีต-ปัจจุบันและปีที่ทำงาน, บ้านเกิด และแพทย์หรือผู้บังคับบัญชาสำหรับอ้างอิง(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ) 2-3 คน และวันที่พร้อมจะทำงาน  ส่งไปที่ somkietch@gmail.com หรือ Line ID: 0818195522 o สอบถาม ผู้อำนวยการใหญ่ นพ สมเกียรติ ทา…

15 June 2017 | 10:27 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments