ด่วน ต้องการ”แพทย์หลายตำแหน่ง” พร้อมบำเหน็จมูลค่า 1,000,000 – 4,000,00

สมัครงาน งานว่าง ด่วน ต้องการ”แพทย์หลายตำแหน่ง” พร้อมบำเหน็จมูลค่า 1,000,000 – 4,000,00

ไทย – ด่วน ต้องการ”แพทย์หลายตำแหน่ง” พร้อมบำเหน็จมูลค่า 1,000,000 – 4,000,000 บาทต่อคน (พิเศษช่วงนี้เท่านั้น) กลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ มีต้องการแพทย์ประจำดังนี้: โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร ศัลยแพทย์ทั่วไป 1 ตำแหน่ง รายได้ 300,000-/ด ขึ้นไป อายุรแพทย์ หรือ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 ตำแหน่ง รายได้ 300,000-/ด ขึ้นไป แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 2 ตำแหน่ง รายได้ 150,000-/ด ขึ้นไป โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชันแนล จังหวัดมุกดาหาร *อายุรแพทย์ 1 ตำแหน่ง รายได้ 300,000-/ด ขึ้นไป มีอาหารระหว่างปฏิบัต…ิงานและที่พัก เดินทางสะดวก จากโรงพยาบาลใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ไปสนามบิน 1 ชั่วโมงเศษ *โปรดส่ง “CV” หรือ “ประวัติของแพทย์”: ชื่อ นามสกุล, อายุ, สถาบันและปีที่จบแพทย์, สถาบันและปีที่ฝึกอบรม, ความถนัดชำนาญพิเศษทางการแพทย์, ที่ทำงานอดีต-ปัจจุบันและปีที่ทำงาน, แพทย์อ้างอิงพร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 2-3 คน วันที่พร้อมทำงาน ไปที่ somkietch@gmail.com หรือ Line ID: pacific2014 หมดเขตรับสมัครทางemailและLine: 23 สค 2558 เพื่อบันทึกสิทธิรับบำเหน็จตามประกาศนี้ ขอแนะนำให้ท่านส่ง “CV” หรือ “ประวัติขอ…

15 August 2015 | 1:36 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments