ด่วน ต้องการแพทย์อายุรศาสตร์และแพทย์เฉพาะทางอี่นๆ พร้อม”บำเหน็จพิเศษ”

หางาน มองหางาน ด่วน ต้องการแพทย์อายุรศาสตร์และแพทย์เฉพาะทางอี่นๆ พร้อม”บำเหน็จพิเศษ”

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ด่วน ต้องการแพทย์อายุรศาสตร์และแพทย์เฉพาะทางอี่นๆ พร้อม”บำเหน็จพิเศษ” o กลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ เป็นโรงพยาบาลมีชื่อเสียงด้านการรักษามากว่า 30 ปี สำหรับประชาชนจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียงคือ ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ มุกดาหาร และอุบลราชธานี มี 2 โรงพยาบาลในจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ โรงพยาบาลรวมแพทย์ ยโสธร o มีแผนพัฒนาเป็น ”บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์” o มีแผนขยายกิจการและยกระดับคุณภาพ บริการการแพทย์เฉพาะทาง อาคารห้องผ่าตัดและห้องคลอดมาตรฐานนานาชาติ (JCI) 4 ห้อง ศูนย์รักษ…ชปฏิบัติ (General Practice) 2 ตำแหน่ง รายได้ 150,000-250,000/ด o ต้องการแพทย์บางเวลา (Part Time) ดังนี้ แพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (Medical Oncology) เริ่มต้นสัปดาห์ละ 1 วัน o สวัสดิการและความเป็นอยู่: อาหารระหว่างปฏิบัติงาน ที่พัก เดินทางสะดวกจากกรุงเทพ สนามบินอุบลราชธานี -ยโสธรใช้เวลา 1 ชั่วโมงโดยถนน 4 เลน โปรดส่ง “CV” หรือ “ประวัติของแพทย์” ระบุรายละเอียด:  ชื่อ นามสกุล, ข้อมูลการติดต่อ (Mobile, Email, Line ID), รูปถ่าย, อายุ, สถาบันและปีที่จบแพทย์, สถาบันและปีที่ฝึกอบรมแพทย์เฉ…

22 April 2016 | 3:56 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments