ด่วน ต้องการแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา พร้อม"บำเหน็จพิเศษ"

รับสมัครงาน งานใหม่ ด่วน ต้องการแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา พร้อม"บำเหน็จพิเศษ"

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ด่วน ต้องการ”แพทย์เฉพาะทางหลายสาขา พร้อมบำเหน็จพิเศษ ยโสธร” o กลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ เป็นโรงพยาบาลมีชื่อเสียงด้านการรักษามากว่า 30 ปี สำหรับประชาชนจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียงคือ ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ มุกดาหาร และอุบลราชธานี มี 2 โรงพยาบาลในจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชันแนล มีแผนพัฒนาเป็น ”บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์” โดยจะ ขยายกิจการและยกระดับคุณภาพ บริการการแพทย์เฉาะทาง สร้างห้องผ่าตัดและห้องคลอดมาตรฐานนานาชาติ (JCI) 4 ห้อง ศูนย์รักษามะเร็ง…) ดังนี้ แพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (Medical Oncology) เริ่มต้นสัปดาห์ละ 1 วัน o พร้อมบำเหน็จพิเศษ(ช่วงนี้เท่านั้น) โปรดสอบถามเพิ่มเติม o สวัสดิการ: อาหารระหว่างปฏิบัติงาน ที่พัก เดินทางสะดวกจากกรุงเทพ สนามบินอุบลราชธานี -ยโสธรใช้เวลา 1 ชั่วโมงโดยถนน 4 เลน โปรดส่ง “CV” หรือ “ประวัติของแพทย์” ระบุรายละเอียด:  ชื่อ นามสกุล, ข้อมูลการติดต่อ (Mobile, Email, Line ID), รูปถ่าย, อายุ, สถาบันและปีที่จบแพทย์, สถาบันและปีที่ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง, วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร, ความถนัดชำนาญพิเศ…

2 April 2016 | 11:53 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments