ด่วน ต้องการแพทย์GP และEmergency Med พร้อม”บำเหน็จพิเศษ”

หางาน หางาน ด่วน ต้องการแพทย์GP และEmergency Med พร้อม”บำเหน็จพิเศษ”

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ด่วน ต้องการแพทย์GP และEmergency Med พร้อม”บำเหน็จพิเศษ” o กลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ เป็นโรงพยาบาลมีชื่อเสียงด้านการรักษามากว่า 30 ปี สำหรับประชาชนจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียงคือ ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ มุกดาหาร และอุบลราชธานี มี 2 โรงพยาบาลในจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชันแนล มีแผนพัฒนาเป็น ”บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์” โดยจะขยายกิจการและยกระดับคุณภาพ จัดตั้งศูนย์มะเร็ง o ต้องการแพทย์ประจำ (Full time): แพทย์เวชปฏิบัติ (General Practice) 2 ตำแหน่ง รา…ยได้ 150,000-250,000/ด แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) 2 ตำแหน่ง รายได้ 250,000 – 350,000/ด o ต้องการแพทย์บางเวลา (Part Time) ดังนี้ แพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (Medical Oncology) เริ่มต้นสัปดาห์ละ 1 วัน o พร้อมบำเหน็จพิเศษ(ช่วงนี้เท่านั้น) โปรดสอบถามเพิ่มเติม o สวัสดิการและความเป็นอยู่: ประกันภัยประกอบวิชาชีพเวชกรรม อาหารระหว่างปฏิบัติงาน ที่พัก เดินทางสะดวกจากกรุงเทพ สนามบินอุบลราชธานี – ยโสธรใช้เวลา 1 ชั่วโมงโดยถนน 4 เลน โปรดส่ง “CV” หรือ “ประวัติของแพทย์” ระบุรายละเอียด…

21 May 2016 | 1:36 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments