ด่วน พนักงานขายเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ (Medical Sales Representatives)

รับสมัครงาน หางาน ด่วน พนักงานขายเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ (Medical Sales Representatives)

แอดว้านซ์ เซอจิคอล จำกัด – กรุงเทพฯ – รับสมัครด่วนพนักงานขายเครื่องมือแพทย์ (Medical Sale Representatives) เพื่อขายเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ ในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด (Hybrid area) คุณลักษณะสมบัติ 1 ขอให้เป็นผู้ขยันมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานพร้อมที่จะเต็มที่สำหรับการทำงาน 2 มีความรู้เทียบเท่าหรือจบชั้นปริญญาตรี ทุกสาขา ทางวิทย์ จะได้รับการพิจารณากว่า 3 มีประสบการณ์การขายหรือการติดต่อกับลูกค้า และถ้าติดต่อกับทางโรงพยาบาล คลินิก จะเป็นประโยชน์ต่องาน 4 ถ้าเคยทำงานทางด้านงานขาย ส่งเสริมการขาย เครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาลจะได้ร…วามสามารถ และประสบการณ์ – ค่าน้ำมัน (เบี้ยเลี้ยง) เงินรางวัลการขาย คอมมิชชั่น ค่าโทรศัพท์ และ อื่นๆ สนใจส่ง Resume (จดหมายแนะนำตัว)มาที่ บริษัทแอดว้านซ์ เซอจิคอล จำกัด เลขที่ 1 / 78 ตึกสยามพาวล์ ชั้น 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรืออีเมล์มาที่ rachadej@advancesurgical.co.th หรือ ACCFIN@advancesurgical.co.th โทรมาติดต่อได้ที่หมายเลข 02-884-5880 ถึง 1 ติดต่อคุณรัชเดช /คุณสุมาลี รับสมัครด่วน บริษัท แอดว้านซ์ เซอจิคอล จำกัด Advance Surgical Co., Ltd. 1/78 อาคารสยามพาวล์ ชั้นท…

18 August 2017 | 7:27 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments