## ด่วน พฤกษาคลินิก รับสมัครแพทย์ และ พนักงานประจำคลินิก

งาน งานใหม่ ## ด่วน พฤกษาคลินิก รับสมัครแพทย์ และ พนักงานประจำคลินิก

กรุงเทพฯ – งแพทย์ และบางหัตถการ หากยังไม่เคยทำ ยินดีสอนให้ก่อนครับ โดยใช้ประสบการณ์กว่า 25 ปี ที่รักษาคนไข้และดาราชั้นนำ*** สวัสดิการคลินิก – มีการอบรม Advanced Cosmetic โดย นพ.เศรษฐกานต์ อัตถากรพันธ์ – มีการประชุมอบรม สนับสนุน โดย บริษัทเครื่องมือแพทย์-ยา รายเดือน – สนับสนุนค่าใช้จ่ายประชุมวิชาการในประเทศ (พิจารณาตามความเหมาะสม) ส่งประวัติ CV พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร คือ 1. สำเนาใบ ว. สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.รูปถ่าย ได้ที่. md.pruksaclinicc@gmail.com สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณฟ…กมีประสบการณ์ด้านความงามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ 1. สัญชาติไทย / มีทักษะในการสื่อสารและการอธิบาย 2. เพศชาย / หญิง 3. อายุ ไม่เกิน 30 ปี 4. มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลโรงพยาบาล 5. มีความกระตือรือร้นในการปฎิบัติงาน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 6. มีความอดทนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยได้ 7. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร 8. สามารถ ปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ต่าง…

15 September 2016 | 5:04 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments