ด่วน รับสมัครงาน แม่บ้าน-แม่ครัว พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 11,000

รับสมัครงาน กำลังหางาน ด่วน รับสมัครงาน แม่บ้าน-แม่ครัว พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 11,000

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ – มลักษณะของบริเวณนั้น คุณสมบัติย์ ขยัน จริงใจ ชื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ สวัสดิการ ประกันสังคม ที่พัก-อาหารฟรี เบี้ยขยัน และอื่นๆๆ ข้อมูลลิขสิทธิ์ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0115531003314 เอกสารการสมัครงาน สำเนาทะเบียนบ้าน3ใบ สำเนาบัตรประชาชน3ใบ สำเนาวุฒิการศึกษา3ใบ( ถ้ามี) รูปถ่ย2นิ้ว3ใบ สถานที่อยู่ 24/213 หมู่ 9 หมู่บ้าน อยู่เจริญ ถ.วิภาวดี ซ.37 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, 10210 ข้อมูลการติดต่อ โทร 025334164…ก และอื่น ๆ ตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน 2) พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก ทำงานทุกอย่างสำหรับของเด็ก เช่น ชงนม ล้างขวดนม ป้อนข้าว ซักรีดเสื้อผ้าของเด็ก ทำความสะอาดอุปกรณ์ของเด็กและห้องเด็ก ช่วยฝึกสอนหนังสือเด็ก และอื่น ๆ ตามคำแนะนำของคุณพ่อและคุณแม่ของเด็ก 3) พนักงานดูแลผู้สูงอายุ เฝ้าไข้ อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า จัดยา ตามอาการของผู้สูงอายุ อยู่เป็นเพื่อน คอยพูดคุย พยุง ประคอง ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น ดูแลการขับถ่าย ทุกครั้งที่เข้ามาทำการ ภายในบริษัท หรือ โรงงาน จราจร รถเข้า-ออก ทำความเคารพและอื่นๆ ตา…

13 October 2015 | 12:03 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments